KIỂM ĐỊNH CHỐNG SÉT

KIỂM ĐỊNH CHỐNG SÉT

Kiểm định an toàn hệ thống chống sét, đo điện trở nối đất  (tiếp địa) là việc đánh giá khả năng bảo vệ các công trình xây dựng, nhà máy trước tác động của sét, của dòng điện. Là công việc hết sức quan trọng nhằm phòng tránh các thiệt hại khi có sét hay khi tiếp xúc với thiết bị điện. 

I. Đối tượng áp dụng

 • Nối đất (tiếp đất) hệ thống chống sét đánh thẳng, hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ các công trình xây dựng và nhà máy
 • Hệ thống nối đất (tiếp đất) bảo vệ vỏ thiết bị, máy móc, máy phát điện
 • Hệ thống nối đất chống ăn mòn, chống sét các bồn chứa xăng dầu, dung môi, hóa chất

II. Tài liệu tham khảo

 • TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng –  Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
 • 11TCN-18-2016 – Quy phạm trang bị điện
 • TCXDVN 7447-4-41:2010 – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 4-41: Bảo vệ an toàn – bảo vệ chống điện giật
 • TCN 7447-6:2011 – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 6: Kiểm tra, xác nhận
 • TCXDVN 7447-5-54:2005 – Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ

III. Thiết bị kiểm tra

Các máy đo phải được kiểm định theo quy định và có tình trạng kỹ thuật đảm bảo:

Máy đo điện trở nối đất (tiếp đất) kiểu đóng cọc

 • Thiết bị đo điện trở nối đất
 • Thiết bị đo điện áp (nếu thiết bị đo điện trở tiếp đất không có chức năng kiểm tra điện thế dư trên cực nối đất)

IV. Các bước thực hiện

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế, lắp đặt hệ thống chống sét. Đánh giá khả năng và phạm vi bảo vệ của hệ thống
 • Xem xét các kết quả kiểm tra lần trước để tham khảo trong quá trình kiểm định hệ thống chống sét, hệ thống nối đất bảo vệ

Bước 2: Kiểm tra thực tế hệ thống

 • Kiểm định các thông số kỹ thuật của các thiết bị có trong hệ thống chống sét, hệ thống nối đất mà nhà chế tạo, đơn vị lắp đặt đã công bố trong hồ sơ thiết kế
 • Kiểm tra tình trạng kỹ thuật các dây thoát sét, cọc nối đất, kim thu sét, bộ đếm sét …
 • Kiểm tra các khoảng cách an toàn trong đất cũng như tác động của hệ thống chống sét, hệ thống nối đất đối với các công trình liên quan.

Bước 3: Đo điện trở nối đất

 • Kiểm tra để đảm bảo rằng không tồn tại điện thế dư trên cực nối đất cần đo. Trường hợp thiết bị đo điện trở tiếp đất không có chức năng kiểm tra điện thế dư phải sử dụng đồng hồ đo điện thế thích hợp để kiểm tra.
 • Lắp đặt thiết bị đo theo sơ đồ hướng dẫn của nhà sản xuất, để đảm bảo kết quả đo chính xác phải bố trí các cọc phụ ngoài vùng ảnh hưởng của điện cực đất.
 • Giá trị điện trở nối đất đo được là giá trị trung bình của các kết quả đo tại các vị trí khác nhau (với điều kiện các kết quả đo có giá trị sai khác nhau không vượt quá 30%)
 • Hệ số phụ K phụ thuộc vào độ không đảm bảo đo của phương pháp đo (K = 1,3)
 • Trị số điện trở tiếp đất đánh giá: Rđánh giá = K x Rđo

Lưu ý: Để đảm bảo tính chính xác của kết quả đo, dòng điện xung phóng giữa cọc phụ và điện cực đất phải chạy trong đất, không chạy qua bất kỳ kết cấu kim loại nào.

Bước 4: Đánh giá kết quả đo và kiến nghị

 • Ghi nhận các kết quả kiểm tra vào biên bản. Lập và ban hành báo cáo kết quả đo
 • Đánh giá kết quả đo được theo các tiêu chuẩn kiểm định hiện hành. Nếu kết quả không đạt yêu cầu sẽ kiến nghị với đơn vị sử dụng phương án khắc phục, sửa chữa

V. Kết luận

 • Việc kiểm định hệ thống chống sét, hệ thống nối đất là việc làm hết sức cần thiết nhằm bảo vệ con người và tài sản.
 • Đơn vị sử dụng cần phải kiểm định định kỳ hệ thống thường xuyên, tối thiểu một năm một lần

CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT III  là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, kiểm định an toàn hệ thống chống sét, hệ thống nối đất bảo vệ. Hãy liên hệ với chúng tôi để bảo vệ tài sản của bạn.

Bình luận
image
image
image
image
image
image
image