Kiểm Định Van An Toàn

Kiểm Định Van An Toàn

Van an toàn (safety valve, relief valve) là van tự động xả môi chất khi thiết bị áp lực có áp suất vượt quá mức làm việc cho phép và tự đóng kín lại khi áp suất bên trong thiết bị trở lại trạng thái làm việc. Việc thử nghiệm, kiểm định van an toàn là công việc hết sức quan trọng nhằm bảo vệ an toàn thiết bị cũng như tính mạng người lao động.

Việc kiểm định,thử nghiệm van an toàn có thể thực hiện tại CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT III hoặc tại đơn vị sử dụng.

I. Tài liệu tham khảo

 • TCVN 7915-1:2009 (EN ISO 4126-1:2004): Thiết bị an toàn chống quá áp – Phần 1: Van an toàn
 • API 527: Seat tightness of pressure relief valves
 • Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về nồi hơi, thiết bị áp lực có liên quan

II. Thiết bị phục vụ kiểm định, thử nghiệm van an toàn

 • Máy thử nghiệm van an toàn hoặc thiết bị thử nghiệm phù hợp khác kèm theo nguồn cấp áp suất phù hợp đảm bảo xác lập được khả năng làm việc và các áp suất liên quan trong quá trình thử nghiệm.
 • Áp kế phù hợp với áp suất kiểm tra.

III. Các bước thử nghiệm, kiểm định

1. Kiểm tra bằng mắt, chỉ đưa vào thử nghiệm các van an toàn đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Miệng vào và miệng ra của van không bị tắc, kẹt
 • Không có dấu hiệu hư hỏng có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc và độ an toàn của van an toàn
 • Có đủ căn cứ để khẳng định van an toàn đảm bảo yêu cầu an toàn trong quá trình thử và/hoặc quá trình làm việc

2. Kiểm tra thông tin từ yêu cầu của khách hàng và bằng cách quan sát hoặc đo đạc trực tiếp trên van an toàn để xác định các thông số sau:

 • Đường kính miệng vào và thoát
 • Áp suất đặt, môi chất làm việc, áp suất ngược (nếu có)

3. Chỉ thực hiện các bước thử nghiệm tiếp theo nếu có đủ căn cứ để khẳng định thông số yêu cầu thử nghiệm phù hợp với tình trạng kỹ thuật thực tế của van an toàn.

4. Canh chỉnh và nghiệm thử:

 • Xác định môi chất thử: Các van an toàn có môi chất làm việc là hơi nước hoặc khí: môi chất thử là Nitơ, khí trơ, không khí, hơi nước. Các van an toàn có môi chất làm việc là chất lỏng thì môi chất thử là nước hoặc chất lỏng không nén được khác có đặc tính đã biết.
 • Xác định áp suất mở định mức: Áp suất mở định mức bằng áp suất đặt, cộng thêm áp suất ngược nếu có.
 • Van an toàn được coi là không đạt yêu cầu nếu áp suất mở thực tế ghi nhận trong các lần thử không nằm trong khoảng ± 3% hoặc ± 0,2 bar (lấy giá trị lớn hơn) so với áp suất mở định mức, hiệu số áp suất mở trừ đi áp suất đóng lớn hơn 40% áp suất mở hoặc 0,5 bar (lấy giá trị lớn hơn).
 • Trường hợp tiêu chuẩn đánh giá hoặc khách hàng quy định các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể khác thì căn cứ yêu cầu khách hàng để đánh giá bổ sung.

5. Thử kín:

Duy trì áp suất ở mức 90% áp suất mở định mức (Trường hợp sử dụng áp kế lò xo, khi giá trị áp suất này không trùng với giá trị vạch chia của áp kế phục vụ thử nghiệm thì lấy tròn theo hướng giảm cho trùng với vạch chia gần nhất của áp kế), thực hiện thử kín như sau:

 • Nếu môi chất làm việc của van an toàn không phải là chất độc hay cháy nổ: van được coi là kín nếu không nghe thấy tiếng xì hở và/hoặc kiểm tra bằng bọt xà phòng hay biện pháp khác mà không phát hiện xì hở.
 • Nếu môi chất làm việc của van an toàn là chất độc hay cháy nổ thì thực hiện thử kín theo quy trình của CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT III hoặc phương pháp khác theo yêu cầu của khách hàng.

IV. Xử lý kết quả thử nghiệm, kiểm định van an toàn

 • Trường hợp van an toàn không đạt yêu cầu thì Công ty trả lại cho khách hàng kèm theo báo cáo nguyên nhân loại bỏ.
 • Trường hợp van an toàn đạt yêu cầu, CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT III sẽ niêm chì, gắn thẻ thử nghiệm và ban hành “Giấy chứng nhận thử nghiệm van an toàn”
  Hãy liên hệ với chúng tôi khí có nhu cầu. Mr. Việt 0976.114.066
Bình luận
image
image
image
image
image
image
image